Opsigelse - Dansk Tandforsikring

Nul huller i økonomien med Dansk Tandforsikring

Læs her, hvordan du opsiger din forsikring

Praktisk info

Opsigelse

Ønsker du at opsige din tandforsikring, skal det ske skriftligt. Du skal sende en mail til
info@dansktandforsikring.dk – husk at oplyse policenummer og/eller kundenummer. Du vil
altid modtage en bekræftelse på din opsigelse, modtager du ikke denne, er din forsikring ikke
opsagt.

Forsikringen kan opsiges uden beregning, såfremt det gøres i henhold til reglerne, der er
beskrevet i dine forsikringsbetingelser. De fleste forsikringsordninger skal opsiges med
minimum en måneds varsel til hovedforfald (fornyelsesdato), det kan dog variere og afhænger
af, hvilken forsikring du har.

Gebyr ved forkortet opsigelse

Ønsker du at opsige din forsikring med forkortet varsel, det vil sige, at den opsiges, så den
stopper efter løbende måned plus 30 dage, vil der blive pålagt et gebyr svarende til én måneds
præmie.

Gebyr ved opsigelse indenfor det første år

Opsiges forsikringen indenfor det første år, pålægges der et særgebyr, svarende til
årspræmien.

Kontakt os

Du kan altid kontakte os. Vi sidder klar med svar på dine spørgsmål.

Samtykkeerklæring

Her kan du downloade samtykkeerklæring til indhentning af materiale hos din tandlæge