Nul huller i økonomien med Dansk Tandforsikring

FAQ

Her kan du finde svar på de mest gængse spørgsmål, som mange andre kunder også har. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, så se også under ”praktisk info” her på hjemmesiden eller skriv til info@dansktandforsikring.dk.

Hvordan sender jeg min regning?

Når du har betalt din tandlægeregning, kan du overføre den til Dansk Tandforsikring på to måder:

  1. Upload den på din private profil. På vores hjemmeside logger du ind under ”mit DTF” med NemID eller med dit CPR-nummer og kode. Under fanen ”Upload regning” vedhæfter du din regning – OBS der må ikke være kode på dokumentet. Det er vigtigt, at du under din private profil kun uploader regninger for dig selv, da regningerne ellers registreres under en forkert person.
  2. Spørg din tandlæge, om de kan sende den elektronisk. Det kan de, hvis de bruger systemet ”DentalSuite”, og så behøver du ikke selv at gøre noget.

Hvorfor dækker forsikringen ikke hele min tandlægeregning?

Det kan der være flere grunde til. Måske har du en selvrisiko, der fratrækkes det totale refusionsbeløb, eller der er behandlinger på regningen, som forsikringen slet ikke yder tilskud til. Vær også opmærksom på, at Dansk Tandforsikring har egen refusionspriser, der ikke altid matcher din tandlæges priser.

Tandlægens faste ydelser dækkes 100%, men de frie ydelser, som tandlægen selv kan prisfastsætte, de dækkes ikke altid med samme beløb.

Hvilken konto bliver min refusion sat ind på?

En refusion fra Dansk Tandforsikring indsættes på din NemKonto.

Pengene overføres automatisk, og der udbetales refusion hver mandag. I nogle tilfælde indgår pengene først på din konto om tirsdagen, det afhænger af din bank.

Kan jeg selv bestemme, hvilken tandlæge jeg vil bruge?

Ja – så længe det er en tandlæge indenfor EU, så kan du selv bestemme. Du skal blot være opmærksom på, at du selv skal indhente journal og røntgen hos en udenlandsk tandlæge, hvis vores tandlæger har brug for materialet til at vurdere dækning af din skade.

Det er også vigtigt at vide, at vi stiller krav til det journalmateriale, vi modtager – blandt andet at det skal overholde de danske krav til journalføring. Er journalen på et andet sprog end svensk, norsk, tysk eller engelsk, kan vi også kræve, at den bliver oversat til dansk. Udgiften hertil står du selv for, så vi anbefaler, at du benytter en dansk tandlæge. Kan vi ikke indhente relevant journalmateriale fra en tandlæge, kan det have betydning for afgørelsen af din skadesag.

Hvad er en ydelsesliste?

Ydelseslisten er en oversigt over de tandbehandlinger, som Dansk Tandforsikring dækker 100% eller yder tilskud til.

Hvordan dine tandbehandlinger dækkes, det afhænger af den forsikringsordning, du er indtegnet i. Bagerst i dine forsikringsbetingelser finder du ydelseslisten, der er gældende for din specifikke ordning.

Hvad et forsikringsår, og hvornår starter det.

Et forsikringsår er den periode din forsikring løber. Forsikringsåret starter den dato din police aktiveres og slutter ved fornyelsesdatoen. Derefter starter et nyt forsikringsår. Har du en forsikring via din virksomhed eller en forening, og er kommet ind efter ordningens start, så kan det første forsikringsår godt være kortere.

Tjek eventuelt din police, hvor din forsikrings løbetid vil fremgå. Det er vigtigt at vide, at et forsikringsår ikke er det samme som et kalenderår.

Hvordan logger jeg ind på min private profil?

Via vores hjemmeside under ”Mit DTF” kan du logge ind på din private profil. Du kan logge ind på to måder – enten med NemID eller med cpr. nummer og kode.

  1. Logger du ind med cpr. nummer og kode, så skal du i første omgang bruge den kode, der blev sendt til dig i velkomstmailen. Efterfølgende vil du blive bedt om at ændre den.
  2. Logger du ind med NemID, så skal du blot følge anvisningen og godkende log ind.

Se også under ”praktisk info” på vores hjemmesiden.

Jeg har et implantat / en krone – er det forsikret?

Desværre er eksisterende implantater ikke forsikret. Et implantat anses som værende en ”manglende tand”, og forsikringen dækker ikke tænder, der allerede manglede på tegningstidspunktet.

Skal du have lavet et implantat efter tegningstidspunktet, så er der mulighed for at få det dækket. Det afhænger dog af den forsikringsordning, du er indtegnet i.

Om en eksisterende krone dækkes afhænger også af forsikringen, som du har.

Har du brug for et konkret svar, kan du finde mere information i dine forsikringsbetingelser eller skriv til os på info@dansktandforsikring.dk.

Er tyggeskader og tandulykker dækket af min tandforsikring?

Overordnet så dækker tandforsikringen både tandulykker og tyggeskader. Der kan dog være særlige vilkår, der gør, at det ikke er dækket – eksempelvis hvis en tand knækker, fordi den i forvejen var svækket eller ikke var optimalt behandlet. Det afhænger af din forsikringsordning og de gældende forsikringsbetingelser.

Har du brug for mere information, så skriv til os på info@dansktandforsikring.dk.

Hvordan læser jeg min refusionsopgørelse?

Når Dansk Tandforsikring har behandlet din regning, så sendes der en mail med information om dette. Refusionsopgørelsen er vedhæftet mailen, og på denne fremgår 3 forskellige beløb.

  1. Tandlægens pris (det du har betalt)
  2. Dansk Tandforsikrings refusionspris (det beløb vi kan refundere med)
  3. Selve refusionsberegningen og udbetaling (det beløb, som reelt refunderes)

Under egenbetaling kan du se det eller de beløb, som du selv skal betale. Husk at egenbetaling både indeholder en eventuel selvrisiko samt differencen mellem din tandlæges pris og vores refusionspris. I egenbetaling kan også indgå behandlinger, som slet ikke dækkes af forsikringen, eller behandlinger, hvor det maksimale antal er overskredet.

På din private profil kan du finde alle dine indsendte og behandlede regninger under boksen ”skader”.

Hvordan opsiger jeg min forsikring?

Reglerne for opsigelse af din specifikke forsikring finder du i dine forsikringsbetingelser. Du kan også læse om ”forkortet opsigelse” på vores hjemmeside under ”praktisk info”.