Nul huller i økonomien med Dansk Tandforsikring

Ønsker du at klage over en afgørelse

Praktisk info

Ønsker du at klage over en afgørelse

Hvis du er utilfreds med en sagsafgørelse, har du mulighed for at klage over den til Dansk Tandforsikring. Det er vigtigt, at du i første omgang sætter dig ind i betingelserne for din forsikring og vurderer, om klagen er berettiget.

Når du indgiver en klage, er følgende informationer vigtige:

  • Navn
  • Kundenummer eller policenummer
  • Sagsnummer på den afgørelse, der vedrører din klage

Det letter også behandlingen, hvis du præcis skriver, hvad du er utilfreds med, og hvorfor du er det. Klagen sendes til klage@dansktandforsikring.dk.

Så snart vi har modtaget din klage, sender vi dig en bekræftelse på modtagelsen. Vi undersøger derefter sagen, og medmindre din sag er meget kompliceret, kan du forvente en behandlingstid på 2-3 uger.

Hvis du stadig er utilfreds

Kan du ikke nå til enighed med Dansk tandforsikring, kan du indgive en klage til Ankenævnet for Forsikring. Klagen oprettes elektronisk via deres hjemmeside ankeforsikring.dk / klageguide.

Øvrige kontaktoplysninger:

Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2. sal
1100 København K
Telefon 33 15 89 00 (kl. 10.00-13.00)

Video
Videoguides

En række videoguides der kan hjælpe dig videre.